MFD Consult


Twitter Bubble

Juni 2009

Twitter Bubble er et plugin med en dynamisk widget, der viser det seneste “pip” eller “tweet” fra en bruger af Twitter.

Twitter Bubble

Twitter Bubble

Designet har taget udgangspunkt i — og lånt kraftigt fra — Ida Aukens hjemmeside, og venlige tanker går i den retning…

Indtil videre er der ikke indbygget oversættelse til andre sprog, og det er kun muligt at bruge boblen i en sidebar, men næste udgave skulle gerne sørge for at rette op på i hvert fald de mangler.

Chrono Cloud

Juni 2009

Et nyt plugin har set dagens lys: Chrono Cloud.

Chrono Cloud

Chrono Cloud

Synes du også at to forskellige skyer på din arkiv-side er for lidt? Nu kan du bruge Chrono Cloud til at få vist endnu en type, nemlig en sky hvor hver måned bliver vist i en størrelse der afspejler antallet af indlæg offentliggjort i den måned.

Du finder den simple vejledning og andre væsentlige informationer på Chrono Cloud‘s hjemmeside i WordPress’ Plugin-katalog — det er nemt at bruge, skriv blot <?php chrono_cloud_echo(); ?> et sted i din template.

Socialsquare

December 2008
socialsquare.dk

socialsquare.dk

Socialsquare syntes de havde behov for at pifte lidt frisk luft i deres site, så det i højere grad afspejlede det de laver, og hvem de er.

Ideerne var faktisk allerede på plads, så jeg skulle bare implementere dem. Det blev bl.a. til et “socialt kort” baseret på Magnetic AJAX, feature-funktionalitet til at fremhæve specielle indlæg og sider, feeds med ansigter og så en generel oprydning og layout-opfriskning.

sonderborgnet.dk

Oktober 2008
sonderborgnet.dk

sonderborgnet.dk

Sønderborg Kommune har ligesom andre kommuner fået øje på mulighederne i borgerinddragelse via web, og de har allieret sig med Advice Digital, for at få lavet et sæt sites, som tilsammen giver borgerne mulighed for at hjælpe til med at eksponere kommunen overfor tilflyttere.

Min del af projektet var implementering af nogle WordPress-baserede sites, f.eks. “Hverdag“, som ganske vist i udgangspunktet skulle være nogenlunde almindelige blogs, bare med det twist, at de skulle være åbne — også for indlæg direkte fra forsiden, og for bedømmelse af indlæg. Samtidig skulle det visuelle indtryk være konsekvent, så også detaljer som login-bokse osv. blev rettet til, og det skulle naturligvis suppleres med integration til hovedsitet sonderborgnet.dk.

Det krævede tilsammen en række tilpasninger og udvidelse, og med mere end 15 aktive plugins er det et glimrende eksempel på muligheder i platformen WordPress.

Skibsted.net

Juni 2008
skibsted.net

skibsted.net

Designer og multitalent Jens Martin Skibsted har allieret sig med Socialsquare for få lavet et site, der skal repræsentere hans virtuelle identitet gennem præsentation af fragmenter. Det er der kommet et spændende projekt og produkt ud af, og jeg har været heldig nok til at være med til at skabe det.

Projektet har foreløbig været igennem to iterationer, og i den seneste udgave er fokus på de forskellige typer af fragmenter der udgør identiteten hos Jens Martin Skibsted. Fragmenterne indsamles ved brug af WP-Venus, og vises ved hjælp af jQuery-baseret AJAX.

Det helt specielle, og det element der dominerer det visuelle layout, er skyen med tags, der kan styres ved et par håndtag, der kan indstille den viste periode, og dermed gøre det muligt kun at se tags og tilhørende fragmenter for eksempelvis et vilkårligt år.

I første udgave var der fokus på de forskellige emner, der tilsammen udgør hans identitet. Centralt i løsningen var multi-kategorisering af fragmenterne, så det var muligt at tilgå dem både efter emneområde som f.eks. “People & Places”, men også via konkrete steder som f.eks. “San Francisco”. Samtidig blev de forskellige typer af fragmenter præsenteret forskelligt, så det var nemt at se forskel på billeder, tweets og automatiske statusmeddelelser.

skibsted.net

skibsted.net

Et andet fokuselement i forhold til identiteten er tid, og i den første inkarnation af sitet var der en AJAX-implementeret “timecloud”, som viste identititen i en periode, der kunne forskydes ved hjælp af pile.

Den både simple og komplekse kategorisering af fragmenterne gjorde det desuden muligt at udvide begrebet “relaterede indlæg”, så også disse blev præsenteret i rækkefølge som kontekst, igen med mulighed for at bladre frem og tilbage i tid. Endelig blev begrebet vendt på hovedet, så der i sammenhængen også blev vist ikke-relaterede indlæg, først og fremmest for at nuancere billedet og give mulighed for at komme videre og undgå blindgyder.

skibsted.net

skibsted.net