MFD Consult


Arkiv for juni 2008

Skibsted.net

Juni 2008
skibsted.net

skibsted.net

Designer og multitalent Jens Martin Skibsted har allieret sig med Socialsquare for få lavet et site, der skal repræsentere hans virtuelle identitet gennem præsentation af fragmenter. Det er der kommet et spændende projekt og produkt ud af, og jeg har været heldig nok til at være med til at skabe det.

Projektet har foreløbig været igennem to iterationer, og i den seneste udgave er fokus på de forskellige typer af fragmenter der udgør identiteten hos Jens Martin Skibsted. Fragmenterne indsamles ved brug af WP-Venus, og vises ved hjælp af jQuery-baseret AJAX.

Det helt specielle, og det element der dominerer det visuelle layout, er skyen med tags, der kan styres ved et par håndtag, der kan indstille den viste periode, og dermed gøre det muligt kun at se tags og tilhørende fragmenter for eksempelvis et vilkårligt år.

I første udgave var der fokus på de forskellige emner, der tilsammen udgør hans identitet. Centralt i løsningen var multi-kategorisering af fragmenterne, så det var muligt at tilgå dem både efter emneområde som f.eks. “People & Places”, men også via konkrete steder som f.eks. “San Francisco”. Samtidig blev de forskellige typer af fragmenter præsenteret forskelligt, så det var nemt at se forskel på billeder, tweets og automatiske statusmeddelelser.

skibsted.net

skibsted.net

Et andet fokuselement i forhold til identiteten er tid, og i den første inkarnation af sitet var der en AJAX-implementeret “timecloud”, som viste identititen i en periode, der kunne forskydes ved hjælp af pile.

Den både simple og komplekse kategorisering af fragmenterne gjorde det desuden muligt at udvide begrebet “relaterede indlæg”, så også disse blev præsenteret i rækkefølge som kontekst, igen med mulighed for at bladre frem og tilbage i tid. Endelig blev begrebet vendt på hovedet, så der i sammenhængen også blev vist ikke-relaterede indlæg, først og fremmest for at nuancere billedet og give mulighed for at komme videre og undgå blindgyder.

skibsted.net

skibsted.net